Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2014

Nephelai
2918 f2e5
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 18 2014

Nephelai
2085 4afb
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialechocolate lechocolate

May 11 2014

Reposted fromweheartit weheartit

February 26 2014

Reposted fromweheartit weheartit

February 21 2014

Reposted fromweheartit weheartit

February 03 2014

Nephelai
1520 8c76
Reposted fromcalifornia-love california-love

January 20 2014

Nephelai
3511 a346
Reposted fromoutline outline viahomefromhome homefromhome

December 27 2013

Untitled - image
Reposted fromweheartit weheartit

December 19 2013

4196 8bc7
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahomefromhome homefromhome

October 23 2013

Nephelai
6421 567f
San Francisco <3
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viadelicja8 delicja8

June 20 2013

Nephelai
2366 0224
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viatoc toc

April 14 2013

Nephelai
9207 f2ef
<3

March 11 2013

Nephelai
4049 e841
Reposted fromluiza1015 luiza1015

March 10 2013

Nephelai
2390 0472
Reposted frombomdia bomdia

February 07 2013

Nephelai
8198 687c
Reposted fromwyjatkowa wyjatkowa vialechocolate lechocolate

January 27 2013

Nephelai

January 23 2013

Nephelai
ZUPA-Czyli internetowy szpital psychiatryczny, ewentualnie lek na złamane serce. Bo mój przeżył już chyba wszystko : zauroczenia, doły, miłość, złamane serce, zawód, nadzieje i takie tam. Oczywiście nie brak też zwykłego artystycznego głodu, potrzeby odnalezienia weny. I powiedzmy sobie szczerze - czy Zupa kiedykolwiek mnie zawiodła? No właśnie. To mój drugi umysł, druga dusza i serce. Spis cytatów i zdjęć. Wizja idealnego własnego świata.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaanek anek

January 20 2013

Nephelai
7626 44c6
Reposted fromkonwalia konwalia viafuckyoulittle fuckyoulittle

December 15 2012

Nephelai
3134 8934 500
Reposted fromfrances frances vialechocolate lechocolate

December 13 2012

Nephelai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl